Πρόσφατα έργα

Πελάτης: Unisteel
Η Unisteel εισάγει, διαθέτει και εγκαθιστά πιστοποιημένα συστήματα παθητικής ασφάλειας (Στηθαία Ασφαλείας) που πληρούν τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1317. Διαθέτει δυναμική παρουσία στην αγορά και καίρια συμμετοχή σε όλα τα μεγάλα εθνικά έργα, που αφορούν τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.

Σχεδιασμός Λογότυπου, Εταιρικής Ταυτότητας, εντύπου και Ιστοσελίδας

http://unisteel.gr

Unisteel logo
Unisteel εταιρική ταυτότητα
Unisteel έντυπο
Unisteel έντυπο
Unisteel website

Σελίδες